Batushka “Litourgiya”
Buy iTunes Artist PageARTIST: Batushka
ALBUM: Litourgiya
RELEASE DATE: 11/03/2017

01. Yekteniya I – Ochishcheniye
02. Yekteniya II – Blagosloveniye
03. Yekteniya III – Premudrost’
04. Yekteniya IV – Milost’
05. Yekteniya V – Svyatyy Vkhod
06. Yekteniya VI – Upovanie
07. Yekteniya VII – Istina
08. Yekteniya VIII – Spasenie